มีความรู้เรื่องท่าทางต่างๆ ของโยคะทั้งหมดและท่าที่สามารถนำมันประยุกต์เข้าด้วยกันได้