ช่วงวางแผนเกี่ยวกับการเล่นโยคะ ว่าควรเล่นยังไงดีและความจะฟิตหุ่นส่วนไหนก่อนดี