โยคะ กับ คาดิโอ ต่างกันอย่างไร

 ‘การออกกำลังกาย’ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับทั้งจิตใจ และร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งการออกกำลังกายเองก็มีมากมายหลายรูปแบบ หากแต่ก็มีการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมหลักๆอยู่เพียงไม่กี่แบบเท่านั้น สำหรับในวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับการออกกำลังกาย 2 แบบ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วกัน

Yoga อาสนะ

ได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้หญิง ทุกวัย หากแต่จะได้รับความนิยมมากหน่อย ในผู้หญิงวัยทำงาน และผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป เพราะช่วยรักษารูปร่าง คงสภาพจิตใจได้ดี ไม่ต้องใช้แรงเยอะ

  • โดยคำว่า ‘อาสนะ’ คือ การนั่ง , ท่านั่ง อันลักษณะท่าทางของร่างกายนั่งนิ่ง อยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อันเป็นสภาวะนิ่งสงบ นั่งอยู่ในท่าแบบเป็นฝ่ายรับ ทำให้ความตึงของกล้ามเนื้อที่สะสมความเครียดค่อยๆ ลดลงไปสู่ความผ่อนคลายได้อย่างเป็นระเบียบ ให้ความสำคัญกับจิตใจ
  • เป็นการยืดเหยียด มากกว่าการเกร็งตึงกล้ามเนื้อ โดยมุ่งเน้นไปที่การสอดประสานของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อได้อย่างสอดคล้อง กลมกลืนกัน เป็นการออกกำลังกายด้วยท่าทางอันงดงาม และเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตนเอง เกิดจากการใช้ความรู้สึกภายในเป็นตัวนำ Yoga สามารถพัฒนาอวัยวะภายในทรวงอก รวมทั้งอวัยวะภายในช่องท้อง ได้อย่างลึกซึ้ง
  • เป็นออกกำลังกายซึ่งพิจารณาร่างกายของมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม ช่วยรักษาสมดุลของทั้งทางด้านร่างกาย – จิตใจ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการผ่อนคลาย Parasympathetic Nervous System นอกจากนี้ยังใช้แรงน้อยที่สุด เมื่อเริ่มต้นการฝึก ผู้ฝึกทำเท่าที่สามารถทำได้ ไม่มีการฝืนแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วย

การออกกำลังกายประเภท Cardio

การออกกำลังกายแบบ Cardio คือ การเคลื่อนไหวอันเกิดแรงกระทำค่อนข้างมาก มีความ Active ให้ความสำคัญตรงกล้ามเนื้อ และยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบกล้ามเนื้อโดยตรง , ระบบการเต้นของหัวใจ , ระบบปอด , การนำอ็อกซิเจนเข้าไปในเลี้ยงในหัวใจ

การออกกำลังกายประเภท Cardio คือ การรับรู้จากภายนอก อันเกิดการรับรู้ต่อสภาวะภายนอกเป็นตัวนำ จัดเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อกลุ่มหลักของร่างกาย ซึ่งจำเป็นต้องเน้นความเชี่ยวชาญ ในส่วนหนึ่งส่วนเดียว นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ มีหน้าที่ Sympathetic Nervous System การออกกำลังกายประเภทนี้ เป็นการใช้แรงให้มากที่สุด อันเกิดจากการใช้แรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จำเป็นต้องเปิดประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้รับรู้กับสิ่งเร้าภายนอกตลอดเวลา สรุปแล้วเป็นกิจกรรมที่ใช้การกระทำเป็นตัวนำ

สุดท้ายแล้ว เราขอแนะนำให้คุณเลือกการออกกำลังกายที่คุณชอบ และคิดว่าเหมาะกับคุณมากที่สุด เพื่อการออกอย่างต่อเนื่องสนุกสนาน