ประวัติของโยคะศาสตร์แห่งความมหัศจรรย์

ศาสตร์อันน่ามหัศจรรย์อย่าง ‘โยคะ’ ถือกำเนิดขึ้นมาในประเทศอินเดียเมื่อ 2000 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดย โยคะ คือศาสตร์ รวบรวมกาย , จิต , วิญญาณ หลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียว การฝึกโยคะ คือ กระบวนการที่ใช้ในการฝึกกาย , การหายใจ รวมทั้งฝึกจิตให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออก ณ ขณะปัจจุบัน โดยนำไปสู่การมีสมาธิที่ดีขึ้น การฝึกโยคะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ กรรมโยคะ , ภักติโยคะ , ญาณโยคะ และราชโยคะ หากแต่โยคะตามแบบฉบับโบราณ มีหลักสูตรการฝึกอยู่ 8 ประการ
ย้อนไปในสมัยโบราณ มนุษย์เริ่มลงมือศึกษาค้นคว้าเพื่อค้นหาความเข้าใจในความเป็นอยู่ของตัวเอง ก่อเกิดการจารึกถ้อยคำด้วยตัวอักษร ได้ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบของนิทาน นี่คือวิธีที่การฝึกโยคะ ได้ถูกถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ภายในหุบเขาแห่ง Indus valley นักโบราณคดี ได้ค้นพบไม้แกะสลักและรูปปั้น ซึ่งเผยให้เห็นถึงการฝึกโยคะ ศิลปะชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสังคมที่มีความเจริญเป็นอย่างสูง ที่ตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่นั้นในช่วง 2000 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยในปัจจุบันอาณาเขตนี้ส่วนหนึ่งของประเทศปากีสถาน โดยนักปราชญ์ชาวฮินดูคนหนึ่งนามว่า ‘ปตัญชลี’ ท่านคือคนแรกที่ปรับปรุงโยคะขั้นแรก ท่านได้เขียนการฝึกออกเป็น 8 หัวข้อสั้นๆ ส่วนคำว่า โยคะ มีรากฐานของคำศัพท์มาจากคำในภาษาสันสกฤตว่า ‘YUJ’ แปลว่าการประกอบกัน ผู้ฝึกโยคะที่เป็นผู้ชายเรียกว่า Yogins หรือ Yogis ผู้หญิงเรียกว่า Yoginis ผู้สอนเรียกว่า Guru
ในปัจจุบันนี้ประเทศทางตะวันตก ได้นำโยคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกาย ทั้งกายและจิต ด้วยการดัดแปลงจาก Hatha-Yoga อันเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของโยคะ การฝึกโยคะ อย่างเป็นประจำจะช่วยเน้นเรื่องความแข็งแรงกับความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลัง ส่งผลให้เลือดกับสารอาหารสามารถเดินทางไปเลี้ยงประสาทไขสันหลังเพิ่มเติมได้มากขึ้น อีกทั้งการฝึกโยคะยังทำให้การทำงานของต่อมต่างๆ ทำงานดีขึ้น อีกทั้งยังมีท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยผ่อนคลายจากภาวะความเครียดที่เจอมาในชีวิตประจำวัน มีการสอดประสานลมหายใจกับกายและจิตรวมกัน ช่วยฝึกประสาท เพิ่มความยืดหยุ่น , แข็งแรง , การทรงตัว รวมทั้งช่วยลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ ทำให้สุขภาพจิตกับสุขภาพกายดีขึ้น ถ้าฝึกฝนอย่างเป็นประจำ ท่าฝึกโยคะมีมากมายหลายท่า โดยท่าหลักซึ่งใช้ในการฝึกโยคะ เช่น ท่าศพอาสนะ , ท่านั่งก้มตัว ,การฝึกท่างู , ท่าไหว้พระอาทิตย์ เป็นต้น
โยคะ คือ หลักปรัชญาอันทรงคุณค่าที่นำมาใช้ได้จริง แห่งสมัยโบราณ ซึ่งผ่านการทดสอบแห่งกาลเวลา มีความเหมาะสมกับทุกคน , ทุกสถานที่ และยุคสมัย